• Tuğhan Tekstil - Brigadiers Custom Design

Tuğhan Tekstil - Brigadiers Custom Design
Baskı - Nakış - Taş - DTF ve DTG

Baskı - Nakış - Taş - DTF ve DTG

Baskı - Nakış - Taş - DTF ve DTG


Tekstil Baskı Türleri : 

 • Dijital Baskı INK-JET : Dijital baskı dijital bazlı görselin doğrudan çeşitli materyallerin üzerine basılması. Genellikle profesyonel baskı küçük işlerin masaüstü yayıncılık ve diğer dijital kaynakları basılı kullanarak büyük formatlı ve/veya yüksek hacimli lazer veya mürekkep püskürtmeli yazıcılar ile basılma işlemidir. Kumaş Zemini pürüzsüz ve %100 Pamuk olması ile daha sağlıklı görüntü alınmaktadır. Yıkamaya karşı dayanıklı bir baskı yöntemi değildir. Baskısı düşünülen orijinal bir numunenin hızlı bir şekilde üretime geçilmesi için alışılagelmiş baskı yöntemindeki birçok çalışma ve numune hazırlama masrafları belirgin bir şekilde azalmaktadır. Baskı zamanını kısaltır ve endüstrinin arzuladığı hızlı hareket kabiliyeti ve daha az ara kademe şartlarını yerine getirir. Ink-jet teknolojisinde( Drop on Demand ) ve sürekli (Kontünü) Ink-jet yöntem kullanılır. Dijital baskı tekniklerinin mutlaka eski baskı tekniklerinin yerini alması gerekmektedir. Tekstil fabrikalarında dijital tekniğin en uygun gelişim alanı yoğun olarak Ink-jet baskıya yönelmiştir. Direkt bir metot olması ve transfer ortamı gerektirmemesi nedeni ile diğer dijital tekniklere göre daha avantajlıdır. Ink-jet baskının çok çeşitli tipleri mevcuttur. Bugün halı baskıcılığında kullanılan kaba ( 20 dpi, 1 inç başına düşen mürekkep nokta sayısı), ventil kumandalı sistemden, film baskı desenlerinin tam orijinal numune kopyalarının yapılmasında kullanılan fotoğraf gibi (300 dpi 32 nokta büyüklükte ) baskı yapan sürekli teknolojiye kadar tipler mevcuttur.
 • Emprime Baskı : Emprime Baskı Pamuklu veya emiciliği olan kumaşlar üzerine uygulanan baskı türüdür. Serigrafi baskı ile aynı şekilde uygulanır.
 • Gofre Baskı : Gofre Baski teknigini her türlü kumaşa  uygulayabilmekteyiz. Gofre baskınin bir diger adi olan (emboss baskı) kabartma baskı yüksekliği kumas türüne göre değişkenlik göstermektedir. Oldukça sık görünüme sahip olan gofre baskı türü yıkama sonucunda da memnun edici sonuç vermektedir. Kullandigimiz hiçbir yardimci kimyasal ve türevleri kanserojen madde içermemektedir.
 • Süblimasyon Baskı : Yüksek derecede maddenin katı halden gaz haline gelmesidir. Sublimasyon mürekkepleri içinde bulunan dispers boya parçacıkları 185-2200C derecede,  katı halden, gaz haline geçerek polyester moleküllerini içeren yüzeylere yapışarak kalıcı bir bağ oluşur. Bu ısı uygulaması sonrası renkler, kumaşta zengin bir renk skalası yaratır. Bu boyalar polyester kaplanmış birçok yüzeyde işlem yapabilecek bir şekilde üretilmiştir. 
 • Kabaran Baskı : Tekstil mamulü yüzeyinde 3 boyutlu görünüm elde etmek için, sabitleme sırasında ısı etkisiyle kabaran özel baskı patıyla yapılan bir kabartma baskı çeşidimizdir. Kabartma olarak hazırlanan kalıbın baskı makinesinden geçirilip desenin kabartma biçiminde kâğıda aktarıldığı, boş ya da mürekkepsiz bir baskı yöntemidir. 
 • Su Bazlı Baskı : Su Bazlı boyalar akrilik veya PU yapılarıyla bünyelerinde yoğunlukla su ihtiva eden ve kurutma sırasında bünyelerindeki suyu vererek kuruyan mamuldür.
 1. Su bazlı boyalar bünyelerinde azo, formaldehyde, polvinylchloride(PVC), Phthalates ve agır metal içermemektedir.
 2. CMYK renkler kullanılarak sınırsız renk seçenegi sunar.
 3. Su bazlı baskılar 140 ile 160 derece arasında preslenebilme özelligine sahiptir.
 4. Su bazlı baskı yapılan mamüllerde 60 derecede yıkanabilme özelligine sahiptir.
 5. Su bazlı baskılar diger baskılara göre daha elastik bir yapıya sahiptir.
 6. Uygulama yapılan yüzeyde su bazlı baskı yumusak tuşeye ve Yüksek örtücülüğe sahiptir.
 • Direkt Baskı (Direct prints) : Direkt baskı ekseriya beyaz ağartılmış kumaşların bölgesel olarak renklendirilmesi suretiyle sağlanır. Açık renk boyalı kumaşlara da baskı işlemi uygulanabilir. Bazen zemin rengi ile baskı rengi birbirinin komponenteri olabilir. Örneğin sarı renkli bir zemin üzerine mavi renkli bir baskı uygulanması ile yeşil renkte bir baskı elde edilir.
 • Aşındırma Baskı (Discharge prints) : Önceden boyanmış bir zemine aşındırma baskı yapıldığında baskı patı içindeki indirgen madde baskılı bölgelerde zemin boyarmaddesini bozundurur. Beyaz aşındırma patı ile renkli zeminde beyaz görünümlü efektler (desenler) oluşur. Aşındırmaya dayanıklı yani aşındırma patı içindeki indirgen maddenin etkisine dayanıklı, indirgenmeyen boyarmaddeler içeren renkli aşındırma baskı patları renkli aşındırmaların elde edilmesine imkan verirler. Aşındırma ve rezerve baskıların bir kombinasyonu da vardır ve buna aşındırılma-rezerve baskı denir. Henüz geliştirilmemiş veya fikse edilmemiş bir zemin (fon) boyasının aşındırılması ve bunun yerine renkli bir baskının yerleştirilmesi, sonra fiksaj sırasında, aşındırılmış kısımların (desenlerde)rezerve edilmesi yöntemin esasıdır.
 • Transfer Baskı : Transfer baskı yöntemi, uygun bir kağıt üzerine basılmış uçucu (süblime olabilen) dispers boyarmaddenin, kağıt ile materyalin birbirlerine teması halinde 180-220°C arasında değişen sıcaklıklarda ve baskı altında tutulmasıyla kumaşa geçmesi olarak tanımlanabilir. Transfer, genelde sıcak pres veya kontinü kalandır ile sağlanan baskı yardımıyla gerçekleşir. Kağıt üzerindeki baskılı yerlerde bulunan boyar maddenin materyale aktarılması yani transfer için gerekli süre ortalama 30 saniye olarak belirlenmiştir. 
 • Flex Baskı : Flex tüm plotterlar ile kesilebilen ve ısısal presler ile tekstil üzerine transfer edilebilen özel tekstil folyolarıdır. Flex düz yapıya sahiptir.
 • Batik Baskı : Bir başka rezerve mekanik rezerve baskı tipi ile kumaşın belirli alanlarının kaplanması (genellikle vaksla) ve daha sonra kumaşın boyanması ile elde edilen “Batik” stili “Afrika baskısı” olarak bilinir Bu bir mekanik rezervedir. Modern Afrika baskısı stili Afrika topluluğunun popüler seçimidir ve diğer kıtalara farklı tekstilleri yaygın biçimde ihraç etmişlerdir. Bu nedenle, “Afrika baskısı” farklı tipte basılmış kumaşlar için ortak terim olmuştur. Tarihsel ve coğrafi kaynaklarının tartışılması mümkündür. En eski Afrika baskısı stillerinin birçoğu kravat baskısı veya kolay bir mekanik rezerve prosesi olan Bandana tekniği kökenlidir. Genelde model ergimiş vaksın bulunduğu değişik boyutlarda deliklerin bulunduğu küçük kaplardan kumaşa aktarılır yani ergimiş vaks bu deliklerden kumaşın gerekli bölümlerine dökülür.penetrasyon(nüfuz etme) durumuna bağlıdır.
 • Krep Stili Baskı : Bu stil kumaştaki görünümün sıra ile düz ve kıvrılmış yol olarak değiştirilmesi sonucu elde edilir. Bu etki uygun şişirme maddeleri ile kumaşın sınırlı alanlarının muamele ederek küçültülmesi ile ortaya çıkar. Örneğin, eğer pamuklu kumaş kuvvetli sud kostik çözeltisi ile yol şeklinde basılırsa bu basılan alanlar çeker ve bu nedenle basılmamış alanların kıvrılmasına neden olur. Pamuklu kumaşta bu stile uygun tipik baskı patı aşağıdaki gibidir: 750 g sud kostik çözeltisi 50ºBé 250 g kristal zamk kıvamlaştırıcısı 1:2 Toplam 1000 g Kumaş kıvrımlaştırma patı ile basıldıktan sonra gerilimsiz ortamda kıvrılır. Daha sonra materyal durulanır, asetik asit ile nötralize edilir,tekrar sıcak ve soğuk su ile durulanır ve son olarak gerilimsiz olarak kurutulur. Renkli ve beyaz krep etkisi alkali baskı patına seçilmiş yani alkaliye dayanıklı boyarmaddelerin ilave edilmesiyle elde edilebilir.
 • Devore Stili Baskı : Farklı lif karışımlarından üretilmiş bir kumaştaki liflerden birini basılan bölgelerde kimyasal bir madde ile çözerek görsel etkiler elde edilir. Bu stil kolay uygulanabilen, fakat işlemler sırasında özen gerektiren bir baskı stilidir. Çünkü lif karışımlarından biri tamamen veya kısmen parçalanır, bu da kumaşın konstrüksiyonunun zarar görme olasılığını arttırır. Bu baskı stilinde deseni oluşturmak için kullanılan baskı patına yakılacak lif tipini parçalayan bir kimyasal madde ilave edilir. Bu pat tek başına kullanıldığı gibi boyarmaddeler ile birlikte kullanılarak da kumaş yüzeyindeki görüntüler zenginleştirir.
 • Flok Baskı : Flok farklı sentetik liflerin uygun makinalarda önceden belirtilen uzunlukta kesilmesiyle elde edilir. Flok, yün ve pamukta 0.3 mm kadardır. Flok boyanmış yada renksiz olabilir. Baskı işlemi için uygun materyal seçilir. Flok ile baskı yapılacak kumaş aynı cins malzemeden yapılmış olabilir. Kumaş üzerine yapıştırıcı sürülerek veya baskı yapılacak desen ile yapışkan aktarılarak baskı işlemi yapılır. Baskı işlemi düz film yada rotasyon şablon baskı makinalarında yapılabilmektedir.
 • Varak Baskı  : Özel baskılar, basılacak mamule dikkat çekici özellikler ve baskıya farklı efektler kazandırmak için yapılır. Varak baskı da özel baskılardan biridir ve piyasada önemli bir yere sahiptir. Varak baskı, kalıpla desenin olduğu bölgeye yapıştırıcı aktarıldıktan sonra özel varak kâğıtlarının yapıştırıldığı bir baskı çeşididir.
 • Enjeksiyon Baskı : Mikro enjeksiyon baskı kumaş üzerine uygulanan yüksek baskı görünümlü özel silikon kauçuk ile uygulanan baskının canlı ve pürüzsüz duruşunu sağlayan baskı türüdür. Kauçuk baskı olarak ta bilinen enjeksiyon baskı müşteri isteğine uygun renklerde hazırlanıp uygulanmaktadır.

Taş Dizayn : Taş dizayn, lazer makinasında çıkarılan kalıba taşların dizilerek en basitinden bir tişörtün üzerine sıcak pres makinası yardımıyla yapıştırılmasıdır.

Nakış : Kumaş üzerine pamuk,keten,ipek veya sim iplikler kullanarak yapılan süsleme sanatıdır. çok eski zamanlardan beri elle yapılan nakış zaman içinde tek kafalı dikiş makinelerinde, sonra jakarlı nakış makinelerinde ve şimdi gelişen teknolojiyle beraber elektronik nakış makinelerinde yapılmaktadır. Nakışlı bir mamul işleneceğinde desen ,kumaş, iğne ,tela ve nakış makinesinin özelliği dikkate alınmalı hepsinin birbirine uyumu sağlanmalıdır. Nakış, farklı renkli iplikler kullanarak bir logonun bir giysiye fiziksel olarak dikilmesi işlemidir. Metalik, 3D, aplike ve tabii ki standart 2D gibi tüm nakış türlerini yapabiliriz.

 • Süzene : Süzene nakış, süzene makinelerinde tığlı iğne ile yapılan zincir işine denir. Bu makineler kumaş üzerine desen çizilerek kumaş kasnağa gerilmeden dikiş makinesi görünümündedirler. Süzene bir tür kasnak işidir.
 • Lase : Lase olarak kullanılan malzemeler çok zengin çeşitleri vardır. Uygun ölçülerde kesilen kumaşlar combine nakış kafalarında bulunan lase aparatları aracılığıyla istenilen şekil doğrultusunda işlenir.
 • Eva : Eva kabartma nakış ile modellerinizin daha dolgulu gözükmesini sağlar.
 • Pul Payet(Küpe Pul) : En çok giysilerin üzerine işlenerek küçük ve parıltılı pullara payet denir. Renkli plastik pullar veya şeffaf şekilde kullanılır. Pul payet her çeşit deseni yapılabilir.
 • Lazer Kesim : Lazer işleme temassız, alet gerektirmeyen bir süreçtir. Lazer kesim esnasında tekstil ürünlerine ve kumaşlara temas edilmediğinden malzeme eğilip bükülmez. Lazer ışını malzemeyi eritir ve sonuçlar temiz, tam kapanmış kenarlara sahip olur.
 • Nakış Üzerinde İnci : Flex tüm plotterlar ile kesilebilen ve ısısal presler ile tekstil üzerine transfer edilebilen özel tekstil folyolarıdır. Flex düz yapıya sahiptir.


Baskı/Nakış Kontrolü: Tasnif kısmında, baskı/nakışın istenildiği gibi olması için, delik, sökük, leke, nakış veya renk hatası kontrolü yapılır. Hatalılar tamire gönderilir. Giderilemeyecek hatalar üretimden ayrılır Hatalı işler işaretlenir ve kaydedilir.