• Tuğhan Tekstil - Brigadiers Custom Design

Tuğhan Tekstil - Brigadiers Custom Design
Dikim ve Konfeksiyon

Dikim ve Konfeksiyon

Dikim ve Konfeksiyon


Üretim numunesini, teknik föyünü, çizim ve işaret kalıplarını, aksesuar deposundan aksesuarları, kesimhaneden dikime hazırlanmış işleri, daha önceden yeterliliği kontrol edilmiş atölyelere irsaliye ve sözleşme ile birlikte sevk edilmesini sağlar. Atölyeden ön numuneler istenir ve yapılan numuneler kontrol edilir. Yapılan numuneleri onaylar ya da kabul edilene kadar gerekli değişiklikleri yaptırırlar. Üretim devam izni verilir. Konfeksiyon üretim montaj ara kontrolünü yaparak ileride oluşabilecek üretim hata ve eksiklerini önceden tespit edip önlerler. Konfeksiyon üretimi bitmiş olan ürünlerin son kalite kontrollerini yaparak kalite güvence onayı verir. Anlaşma gereği dikilen mal belirli partilerde fabrikaya geri çekilir, sayılıp irsaliye ile içeri alınır. Bu mallar ön kalite kontrolde, yüzde yüz işçilik, kumaş, renk, etiket, leke, ölçüm, iplik ve meto kontrolüne tabi tutulur. Ayrıca çalışılan tüm atölyeler sürekli izlenir.